Årsmöte 2013

 

Trädgårdsodlingens vänner i Wasa r.f

ÅRSMÖTE Söndagen den 17 februari 2013

Plats: Seniorpunkten, Niklasvägen 1 a, i Smedsby

Närvarande: 37 st medlemmar, namnen i föreningens ”gästbok”

§ 1 Mötet öppnades kl.14.00 av ordförande Sven-Erik Nygren
§ 2 Till årsmötets ordförande valdes Sven-Erik Nygren, till vice ordf. Marita Risku, till sekreterare valdes Ann Stenman, till protokolljusterare Viola och Nils Joupers.
§ 3 Mötets laglighet och beslutförhet konstaterades. .
§ 4 Föredragningslistan godkändes.
§ 5 Verksamhetsberättelsen för år 2012 upplästes av sekreteraren Ann Stenman och godkändes.
Kassören Gunilla Wester-Lehto redogjorde för den ekonomiska ställningen, samt läste upp verksamhetsgranskarnas utlåtande och godkännande.
§ 6 Årsmötet fastställde bokslutet och beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet. Ordförande tackade på styrelsens vägnar för visat förtroende.
§ 7 Verksamhetsplanen för 2013:

-Ympkväll med Leif Blomqvist från Blomqvists plantskola tisdag 26 mars.
Vi lär oss grunderna i ympning av fruktträd.
Både teori och demonstration av hur man ympar på befintliga träd, men även hur man gör helt nya fruktträd.
-Vi deltar i Trädgårdsmässan i Botniahallen den 20-21 april på samma villkor som föregående år. Sven-Erik sköter kontakten med Botniahallen och håller i trådarna.
- Plantbytarkvällen på våren blir torsdag 6 juni kl.18.30 och på hösten torsdag 5 september, samma klockslag
- Danmarksresan som vi funderat på att ordna blev så dyr, så vi beslöt i stället att satsa på en resa till Lettland 15 – 18 maj. Vi startar tidigt på morgonen och kör ner till Helsingfors. Första natten sover vi i närheten av Pärnu, och de andra två nätterna i Riga. Vi besöker en hemträdgård i närheten av Pärnu och också någon i Sigulda. Någon plantskola blir det också samt någon botanisk trädgård. Höjdpunkten för resan är Blommarknaden i Salaspillssi på lördagen. Vi kör hemåt på kvällen och anländer till hemtrakterna på morgonnatten.
- Vår dagsresa blir till Särkän Perenna-taimisto lö 29 juni eventuellt med 2 bussar. Vi besöker också bl.a Villa Anne i Ruotsalo. Trädgården var med i Öppna trädgårdar 2012 och har också varit med i Koti Puutarha- tidningen 2007. Vi planerar också att besöka någon annan trädgård på hemresan, vilken är inte ännu klar.
- Öppna trädgårdar i Norden ordnas detta år den 4 augusti. Vem deltar från föreningen?.
- På höstens torsdagsträff kunde vi eventuellt ha bokrecension samt gå igenom hur man beställer frön från utlandet.
- Skördefest föreslås hållas 25 oktober vid Svenska klubben ifall det inte sammanfaller med höstlovet.
Alla dessa tillfällen redogörs närmare för i cirkuläret som kommer i mitten på mars.
Årsmötet fastställde att medlemsavgiften 15€ bibehålles.

§ 8 STYRELSENS år 2013:
Ordförande: Sven-Erik Nygren

Övriga medlemmar: Ann Stenman, Gunilla Wester-Lehto, Susanne Ehn, Gunvor Granlund och Mona Martin
Ersättare: Solveig Pått och Annica Lax (ny)

Km-ersättning utbetalas åt styrelsen för användning av egen bil för deltagande i styrelemöten och dylikt som tidigare, det samma gäller också för verksamhetsgranskarna och andra som ställer upp vid föreningens evenemang.
§ 9 Ordföranden och sekreteraren utsågs att representera föreningen vid Trädgårdsförbundets Årsmöte i Helsingfors den 13 april.
§ 10 Verksamhetsgranskarna Nils Joupers och Maj-Len Klemets motsatte sig omval. Till nya verksamhetsgranskare valdes Lilian Hydén och Anita Krooks. Ragnar Löfvik fortsätter som ersättare.
§ 11 Övriga ärenden:
- Bokstipendier till Yrkesakademin ges som tidigare år, samt eventuella uppvaktningar och presenter i samband med våra resor.
- BOV:arna firar 90-års jubileum den 9 mars i Helsingfors. Gunvor och Sture Granlund representerar föreningen vid detta tillfälle.
-Ordförande berättade om Trädgårdsförbundets Brainstorming som han just deltagit i.
- Eftersom NÖT ordnar en resa till Danmark och Seinäjoki-föreningen till Jäneda, kan eventuella intresserade kontakta dem.
-De avgående verksamhetsgranskarna avtackades med varsin blomma. Ordförande avtackades också för det gångna året med en blomma.
§ 15 Mötet avslutades kl. 14.40.
.


Sven-Erik Nygren, ordförande                        Ann Stenman, sekreterare

Protokollet justerat och godkänt:

Korsholm / 2013

Viola Joupers, protokolljusterare                  Nils Joupers, protokolljusterare

 

Efter årsmötet berättade vår medlem Kaarlo Nelimarkka om sin vinodling i Sundom.