Bonga

Trädgårdsförbundets nya webbtjänst blir klar för allmänheten på våren 2012
i god tid före temadagen för öppna trädgårdar 19.8.2012.
Informationsmaterial finns på Puutarhaliitto–Trädgårdsförbundets och
Svenska Trädgårdsförbundets webbsidor.
På förfrågningar svarar Katarina Lassheikki, tfn 040 55 20 267,
katarina.lassheikki@puutarhaliitto.fi och
Nina Holmlund,


Svara på vår utmaning och kom med i vårt besöksmålsregister
eller öppna porten till din trädgård den 19.8.2012!
Bifogat finns information om de öppna trädgårdsportarnas temadag den 19.8.2012. Vi
skickar mer information även i ett senare skede till dem som registrerat sin trädgård för att
underlätta förberedelserna inför temadagen. Informationsmaterial i elektronisk form
publiceras även i den takt som det blir klart på adresserna www.tradgard.fi, samt på
www.puutarhaliitto.fi . Allt informationsmaterial produceras på finska och svenska.
Såhär anmäls trädgårdar med till öppna trädgårdsportarnas temadag den 19.8.2012
och till vårt besöksmålsregister:
Fyll i bifogade blankett och returnera den i returkuvertet eller per fax.
Du kan även anmäla dig på webben på adressen www.oppnatradgardar.fi. Du bör
omedelbart få ett svarsmeddelande ifall anmälningen på nätet lyckats. Med samma
anmälningsblankett kan man anmäla allehanda trädgårdsbesöksmål, alltså även till
exempel de trädgårdar som håller öppet enligt överenskommelse eller som har andra
öppenhållningstider än temadagen 19.8.2012. Man kan själv avgöra öppenhållningstiderna
för sin trädgård för temadagen 19.8.2012. Anteckna gärna öppenhållningstiderna på
blanketten redan nu (det går bra att ändra uppgifterna senare).
Vi behöver även 1-5 st digibilder på trädgården.
Digibilderna kan sändas per e-post på adressen bongaa.puutarha@puutarhaliitto.fi.
Bilderna bör sparas i jpg-form benämnda med ”efternamn_förnamn.jpg” eller ”trädgårdens
namn.jpg” så att vi kan para ihop bilderna med information på anmälningsblanketten.
Ifall det är helt omöjligt att skicka bilderna i elektronisk form, kan du även skicka 1-5
pappersbilder till Puutarhaliitto. Isåfall bör du märka alla bilderna noggrant med dina
kontaktuppgifter för att underlätta bildhanteringen.
Informationen som skickas in registreras i detta skede på vår server för att publiceras i ett
senare skede på de riksomfattande nätsidorna för besöksträdgårdar som nu är under
arbete. Nätsidorna kommer även de att ha adressen www.oppnatradgardar.fi och
www.avoimetpuutarhat.fi . Via en senare inregistrering på de kommande nätsidorna
kommer trädgårdens ägare att ha möjlighet att komplettera och uppdatera informationen
gällande sin trädgård även framledes.
Tag gärna kontakt ifall du har frågor:
Katarina Lassheikki, tfn 040 55 20 267, fax: (09) 5841 6555,
katarina.lassheikki@puutarhaliitto.fi
Puutarhaliitto – Trädgårdsförbundet rf
Spannmålsvägen 4 C, 00700 Helsingfors
www.puutarhaliitto.fi | Bongaa puutarha
Nina Holmlund, tfn 09 385 4881, fax: (09) 351 3675
nina.holmlund@tradgard.fi, tradgardsnytt@puutarhaliitto.fi
www.tradgard.fi