Cirkulär 1/2010


Hej igen, bästa medlemmar!

Här kommer årets första cirkulär.
Styrelsen 2010
Ordförande: Sven-Erik Nygren
Viceordf: Solveig Pått
Sekreterare: Ann Stenman
Kassör: Gunilla Wester-Lehto
Övriga styrelsemedlemmar:
Marita Risku, Susanne Ehn och Jari von Wendt.
Suppleanter: Gunvor Granlund och Mona Martin (ny)

Medlemsavgiften
Bifogar giroblankett för årets medlemsavgift. Årsmötet beslöt bibehålla avgiften 15 €. Vid betalning över betalautomat (bankterminal) är det viktigt att också bankgirots referensnummer inskrivs. Medlemsavgiften bör betalas senast 23.3.2010.

Torsdagsträff på Seniorpunkten (Korsholms Dagcentral) i Smedsby, Niklasv. 1 A kl.18.30 På hösten ordnade vi på försök träffar på Seniorpunkten. Eftersom dessa träffar var populära kommer vi att också att ordna två tillfällen på våren.
Den första blir 25 mars då Johan Geisor från ”Knäppisarna” berättar om hur man bäst fotograferar växter. Den andra träffen blir 22 april då Inger Norrgård berättar om parker och anläggningar som finns i Vasa stad. I samband med det andra tillfället kommer vi också att behandla ändringen av föreningens stadgar för andra gången.
(första gången var på årsmötet)

Trädgårdsmässan i Botniahallen 24 – 25 april
Vår trädgårdsförening deltar i Trädgårdsmässan i Botniahallen med information som förra året.
Sommarens resor.
För att undvika olägenheter tog styrelsen ett beslut på sitt möte 24.2.2006 §6, där vi fastställde hållplatserna för sommarens resor. Endast de hållplatser som nämns i samband med resorna nedan kan användas. Bussen stannar inte på något annat ställe. Detta beslut är fortsättningsvis i kraft.

Resa till Göteborg 12 - 16 maj Dags igen för vår årliga resa i trädgårdens tecken. Första natten sover vi på båten. Under resan mellan Stockholm och Göteborg gör vi ett besök i trädgården hos Karin och Stellan Olsson. I Göteborg bor vi 2 nätter på Hotell Scandic Crown i dubbelrum. På fredag startar vi med ett besök i Peter Korns trädgård och plantskola. Eftermiddagen tillbringas i Göteborgs Botaniska trädgård där vi startar med en guidad tur. På lördag åker vi mot Stockholm och Rångedala plantskola, samt Vadstena kloster. Färjan avgår från Stockholm kl.20.10. Söndag morgon kommer vi till Åbo och styr kosan hemåt. Med oss har vi Strandlinjens buss hela resan.
Bussen avgår onsdag 12.5. 14.30 Kvevlax, Sparbanken/14.35 Smedsby, Kulturhusets hållplats/ 14.45 Vasa Stadshus/ 15.00 Solf SEO/ 15.10 Malax HVC/ ev. Långåminne, Hattula/ 15.30 Pörtom, Pörteborg/ ev. Strandhovet i Närpes.
Resans pris: 360 € för medlemmar, i resans pris ingår buss, båt, hotell, alla frukostar, lunch torsdag, fredag, lördag samt inträden och avgifter för guidning.
Bindande anmälningar till resan 10 mars kl.18-21 till Marita Tel: 3571343
Uppge adress, födelsetid, telefon, vem du vill bo med och var du stiger på. Obs!!! DE PRELIMINÄRA ANMÄLNINGARNA GÄLLER EJ, ALLA MÅSTE ANMÄLA SIG PÅ NYTT! Bankgiro och närmare information skickas sedan till de anmälda.

Plantbytarkväll 3 juni kl.18.30
Vår traditionella plantbytarkväll blir torsdagen 3 juni som vanligt vid f.d. Korsholms skolor. Vi tar med sådant vi inte behöver själv, så kan det kanske glädja någon annan. BYTE AV PLANTOR FÅR INTE STARTA FÖRE UTSATT TID!

Resa till Vakka-Taimi i Pyhäranta, Pionien Koti i Taivassalo och Rosariet i Masku den 31 juli
Eftersom vår dagsresa förra sommaren blev fullbokad, och det var så många som inte rymdes med har vi detta år bestämt att försöka åka med 2 bussar.
I samband med vårt 90-års jubiléum förra året fick vi också verksamhetsbidrag, så därför kommer vi att sponsorera en del av dagsresan för medlemmarna.Besöksmålen är Vakka Taimi, en plantskola som specialiserat sig på speciella växter. Deras växtlista är hur lång som helst. De tar gärna emot förhandsbeställningar/email för att ”handeln” skall gå snabbare. http://www.saunalahti.fi/vemr/index.html
Pionien koti är specialiserad på, som namnet säger, pioner. http://www.pionienkoti.fi/
Masku rosarium Rosariet befinner sig mitt i Masku centrum nära kyrkan. Rosariet är grundat och uppehålls av Masku-Seura ry. (Masku sällskapet )
Samlingen innehåller ca. 400 rosor, arter och sorterna är ca 250. Rosorna är i huvudsak gammaldags buskrosor. I närheten finns Masku museum och dess utställningsområde. Rosorna är försedda med namnskyltar. Rosariet är öppet för allmänheten.

Lunchen, som ingår i resans pris, avnjuts på restaurangen Sualaspuar , ett gammalt saltmagasin vid stranden av Stadsviken. http://www.sualas.fi/

Bussen avgår enligt följande: 06.00 Kvevlax, Sparbanken/06.05 Smedsby Kulturhusets hållplats/ 06.20 Vasa Stadshus/ 06.40 Solf SEO/ 06.50 Malax HVC/
ev. Långåminne, Hattula/ 07.15 Pörtom, Pörteborg/ ev. Strandhovet i Närpes

Resans pris: Medlemmar 30 €, icke medlemmar 50 €.
Resan betalas kontant i bussen, jämna pengar med. I priset ingår bussresa och lunch.
Anmälning till resan: sö. 4 juli kl. 18 -20 till Marita Tel: 3571343 .
Meddela var du stiger på. (medlemmar har förtur)

Ändring av föreningens stadgar
Förslaget till förnyande av föreningens stadgar redovisades vid årsmötet. Ordföranden redogjorde för orsakerna till förnyandet. Bl.a. tiden och utvecklingen av föreningen har gjort en omskrivning nödvändig så att stadgarna motsvarar vad föreningen sysslar med i dag. Föreningens namn ändras också till det ursprungliga så att Vasa skrivs som Wasa.
Förslaget godkändes. Stadgeändringen behandlas följande gång den 22 april i samband med Inger Norrgårds föreläsning. Detta annonseras också om i VBL

Plant- och fröbytarkväll på hösten 2 september kl. 18.30
Vid f.d. Korsholms skolor, växthusen. Eventuella ändringar annonseras i föreningsspalten i slutet av augusti, samt på vår hemsida www.vasatradgard.fi .Nytt cirkulär kommer senare på hösten.

Ifall det ännu finns någon som hellre tar emot cirkulär per e-post i stället för vanlig post, vänligen meddela tilll gunilla@qnet.fi eller ann.stenman@korsholm.fi

Med hopp om en solig sommar, med regn ibland på natten. (hoppas kan man alltid)

Ann Stenman
sekreterare