Cirkulär 1/2011


Hej igen, kära medlemmar!

Dags för årets första cirkulär.
Styrelsen 2011
Styrelsen omvaldes i sin helhet:
Ordförande: Sven-Erik Nygren
Viceordf: Solveig Pått
Sekreterare: Ann Stenman
Kassör: Gunilla Wester-Lehto
Övriga styrelsemedlemmar:
Marita Risku, Susanne Ehn och Jari von Wendt.
Ersättare: Gunvor Granlund och Mona Martin

Medlemsavgiften
Bifogar giroblankett för årets medlemsavgift. Årsmötet beslöt bibehålla avgiften
15 €. Vid betalning över betalautomat (bankterminal) är det viktigt att också bankgirots referensnummer inskrivs. Medlemsavgiften bör betalas senast 21.3.2011.

Trädgårdsmässan i Botniahallen 16 – 17 april
Vår trädgårdsförening deltar i Trädgårdsmässan i Botniahallen med information som förra året. Medlemmar får gärna ställa upp och hjälpa till att representera föreningen.
Om ni har ”överloppsplantor”,har ni också möjlighet att sälja dem på mässan. Ordentligt krukade och prissatta plantor med namn (gärna bild) går bäst åt.
Var och en ansvarar – och säljer – sina plantor/fröer själv!! Ta bord med.
Anmälan om deltagande i montern för föreningen/ alt. försäljningsdeltagande görs 18.03.11 kl. 18.00-20.00 på tel. 050 - 3434 838 till Solveig Pått.

Sommarens resor. Endast de hållplatser som nämns i samband med resorna nedan kan användas. Bussen stannar inte på något annat ställe. Förutom styrelsens beslut 24.2.2006 §6 på hållplatser, har vi lagt till Kaitsor, eftersom vi använder Svanbäcks bussar som kommer från Nykarleby. OBS! påstigningsplatsen i Kvevlax flyttad.
Resa till Estland 19 - 21 maj Vi kör ner till Helsingfors på tordagen och äter en gemensam middag på båten. När vi anländer till Tallinn möts vi av vår svenskspråkiga guide Heli, och kör till hotellet.Efter frukost följande morgon åker vi till blommarknaden i Türi (en plats vi besökt tidigare, men som åter önskats av våra medlemmar. Både lokala förmågor och odlare säljer sina plantor) Vi besöker också ett par privata trädgårdar i Türi och på kvällen blir det middag i Gamla stan i Tallinn. Morgontorget i Tallinn är värt ett besök och sedan Botaniska trädgården med guidning. En plantskola i Tallinn skall vi också hinna med förrän båten avgår. Båda nätterna tillbringar vi på samma hotell.
Bussen avgår enligt följande: 08.30 Kaitsor E8/ 09.00 Kvevlax E8 vid Sale/ 09.05 Smedsby Kulturhusets hållplats/ 09.20 Vasa Stadshus/ 09.40 Solf SEO/ 09.50 Malax HVC/
ev. Långåminne, Hattula/ 10.15 Pörtom, Pörteborg/ 10.30 Strandhovet i Närpes
Resans pris: 295 € för medlemmar, i resans pris ingår buss, båt, 2xhotell, 2xfrukost, 2xlunch 3xmiddag, samt inträden och avgifter för guidning.
Anmälningar till resan tisdag 29 mars kl.18-21 till Ann tel:050-303 1346
Uppge adress, födelsetid, telefon, vem du vill bo med och var du stiger på. Obs!!! Bankgiro och närmare information skickas sedan till de anmälda.

Plantbytarkväll 9 juni kl.18.30
Vår traditionella plantbytarkväll blir torsdagen 9 juni som vanligt vid f.d. Korsholms skolor. Vi tar med sådant vi inte behöver själv, så kan det kanske glädja någon annan. BYTE AV PLANTOR FÅR INTE STARTA FÖRE UTSATT TID!


Öppna trädgårdar 7 och 14 juli
7 juli i Närpes-Solf-Sundom trakten och 14 juli i Replot-Kvevlax-Oravais trakten.

7.7 12.00 – 20.00
JOHN GULLANS
Svalholmsvägen 116, KRISTINESTAD tel: 050 536 0235
Ca 68 km från Vasa (efter Närpeskorsningen) sväng höger Bäcklidvägen. Efter ca 6 km ändrar vägen namn till Skrattnäsvägen. Kör ca 8,7 km sväng höger Svalholmsvägen, kör ca 1,2 km.

I närheten finns Carlsro museum och Gottorp konstutställning

GÖTA UUSIMÄKI
Kvarnvägen 20, NÄRPES tel: 050 369 6042
Ca 64 km från Vasa sväng höger mot Närpes. Fortsätt 4,25 km sväng höger Kvarnvägen, kör ca 200m.

BENGT BRORS
Myrvägen 25, SOLF tel: 06 344 0184
Från Vasa mot Solf ca 15 km, sväng höger mot Solf, fortsätt 0,7 km sväng vänster Länsmansvägen kör 0, 1 km sväng höger Myrvägen kör 0,2 km sväng vänster, kör upp längs vägen.

Mellan Smeds och Brors finns Stundars

KATARINA SMEDS
Solfvägen 464, SOLF tel: 06 344 0129
Från Vasa mot Solf ca 15 km, sväng höger mot Solf, fortsätt ca 4,6 km. (kan också komma via Sundom)

MARITA RISKU OCH LARS OLE BARKAR
Biskopsholmen 15, SUNDOM tel: 050 5862021
Kör över Vasklotbron mot Sundom, ca 8 km. sväng höger Kronvikvägen fortsätt 3,1 km (allmän väg upphör) sväng till höger Biskopsholmen, kör ca 100 m.14.7 12.00 – 20.00
SUSANNE EHN
Replotvägen 409 A, REPLOT tel: 050 590 3265
Kör mot Replot från Vasa ca 23 km. Huset på vänster sida, sväng efter uthus.

TUULA KNIP
Liljevägen 1, KVEVLAX tel: 06 346 0196
Från Vasa ca 14 km.Sväng in mot Kvevlax, kör rakt genom nästa korsning efter 1,5 km sväng höger Ljungvägen. Fortsätt ca 0,5 km sväng höger. Huset på vänster sida.

BERTIL KNIPSTRÖM
Västerhankmov.15, VÄSTERHANKMO tel: 06 346 7621
Från Vasa ca 14 km.Sväng in mot Kvevlax, sväng höger nästa korsning mot Petsmo, Hankmo. Kör 3,8 km sväng vänster Västerhankmovägen, sväng vänster efter 150 m.

BIRGIT OCH SVEN-ERIK NYGREN
Bruksgatan 393, ORAVAIS tel: 040 500 0513
Från Vasa ca 47 km sväng av i Oravais efter Öurvägen, efter ca 0,6 km sväng höger Kimovägen. Kör 7,2 km sväng vänster Bruksgatan. Kör ca 4 km.
I närheten finns Kimo Bruk

GRETA BACKMAN OBS TIDEN! 16.00 – 20.00
Rösslevägen 56, Rejpelt VÖRÅ tel: 050 375 5589
Från Vasa ca 22 km, sväng höger Larvvägen mot Vörå. Vid korsningen till Vörå centrum sväng höger Rejpeltvägen, kör 3,5 km sväng vänster Rösslevägen kör 0,5 km sväng vänster.Resa till Norra Sverige 28 – 30 juli
Vi åker över med RG-line och kör sedan norrut. En resa fylld av blommor och trädgårdar, både Hanskogs och Rydlinge Plantskola. Hemträdgårdar i Burträsk hos Märta Eklund, Wennstigs trädgård som blev premierad 2009, Värdsarvet (Gammelstads kyrkstad) i Luleå, Hellströms hemträdgård med dammar och spångar, Kukkula forsen och Arboretum parken i Torneå. Plantskola i Oulunjoki och Brahestad samt Sirpa Tuominens hemträdgård (svenskspråkig guidning). En sjungande värdinna i Ala-Temmes och kaffe i Restaurang Navetta i Haukipudas. En resa med idéer i massor.

Bussen avgår enligt följande: 05.30 Kaitsor E8/ 06.00 Kvevlax E8 vid Sale/ 06.05 Smedsby Kulturhusets hållplats/ 06.35 Malax HVC/ 07.00 Vasa Stadshus/
07.15 Hamnen

Resans pris: 250 € för medlemmar, i resans pris ingår buss, båt, 2xhotell, 2xfrukost, 2xlunch 4x kaffe samt inträden och avgifter för guidning.
Anmälningar till resan torsdag 16 juni kl.18-21 till Ann tel:050-303 1346
Uppge adress, födelsetid, telefon, vem du vill bo med och var du stiger på. Obs!!! Bankgiro och närmare information skickas sedan till de anmälda.

Ändring av föreningens stadgar
Ändringen av stadgarna som gjordes förra året har ännu inte blivit behandlad (fastän den inkommit 28.4.2010). De gamla stadgarna gäller fortsättningsvis.

Plant- och fröbytarkväll på hösten 8 september kl. 18.30
Vid f.d. Korsholms skolor, växthusen. Eventuella ändringar annonseras i föreningsspalten i slutet av augusti, samt på vår hemsida www.vasatradgard.fi Nytt cirkulär kommer senare på hösten.


Ifall det ännu finns någon som hellre tar emot cirkulär per e-post i stället för vanlig post, vänligen meddela tilll gunilla@qnet.fi eller ann.stenman@korsholm.fi (när vi skickar med bankgiro blir det som vanlig post)

Bl.a Svanbäcks bussar ordnar en resa till trädgårdsmässan i Stockholm 25-27.3 www.svanbacksbussar.fi och Karleby Resebyrå ordnar en resa till Inrednings- och Trädgårdsmässa i Tallinn 6-8.5 www.kokkolanmatkatoimisto.fi. Mera om detta på deras hemsidor.Med hopp om en fin sommar!