Höstträff nummer ett

Föreningen ordnade sin första höstträff för medlemmarna 4 oktober . Kvällens ämne var frösådder. Lars-Ole berättade om sina erfarenheter av en mångårig verksamhet med frösådder. Varje vår, ja redan höst och vinter sår han och Marita hundratals olika frön. Fröna skaffar han från många olika länder. Endel lyckas riktigt bra, endel sämre, ibland inte alls. I vilket fall som helst har han många, många småplantor på våren som skall omskolas och så småningom planteras i rabatterna eller bytas bort på plantbytardagarna. En livlig diskussion under föredraget och efteråt visade hur intresserade åhörarna är av frösådder. Det är ett intressant och billigt sätt att skaffa nya sorter eller många plantor av samma sort.

Efter föredraget bjöds deltagarna på saft och salta kex, något som många tyckte var bättre än kaffe och bulla.

Efter förplägnaden fortsatte kvällen med fröbyte. De allra flesta hade med sig mer eller mindre exotiska sorter. Många fick säkert nya sorter med sig hem.

Hela 32 medlemmar deltog i höstträffen, antalet överträffade alla förväntningar.

En mycket trevlig tillställning med livlig diskussion eller som en deltagare uttryckte det

” Hejsan å tack för sist! Va roligt det var och va folk var glada å uppåt! Hoppas fortsättning följer....

Jag tyckte det var bra med saft och salt, helt lagom så där på kvällskvisten.”

Fortsättning följer 1 november då Kaj Löfvik berättar om Woodland-trädgård. Säkert intressant, alla har väl någon skuggig plats bland träden.

Lars-Ole berättar

Deltagarna lyssnar

Finns det frön kvar