Trädgård 2009

Tillställningen var, ur vår synpunkt lyckad, flera nya medlemmar anmälde sitt intresse.

Föreningens rosexpert Michael Luther föreläste på ett intressant och givande sätt om rosor och deras odlande i våra trakter, både njutningen och vedermödorna.

Några bilder från tillställningen. (Michael visade betydligt fler bilder än de som visas här)