90-års jubileumsfest

Det hela började med ett möte för trädgårdsmän den 23 mars 1919
å Gustafsro i Dragnäsbäcks Mustasaari.
Där beslöts enhälligt att bilda en förening för trädgårdsmän och andra för trädgårdsodling
intresserade personer, med ändamål att befrämja denna odlings utveckling i Wasa med
omnejd.
Föreningens namn skulle bli: ”Trädgårdsodlingens vänner i Wasa”.
Anteckningslista för medlemskap i föreningen skulle framläggas i K.H. Käcks
blomsterhandel.
Den första styrelsen:
Ordförande: Länsträdgårdsmästare Anders Wilhelm Henriksson
Viceordf: Handelsträdgårdsmästare Klas Axel Palmqvist
Sekreterare: Trädgårdsmästare Evert Nyholm
Kassör: Handelsträdgårdsmästare K.H. Käck
Ledamöter: Trädgårdsmästare A.E. Bergstöm
Trädgårdsmästare John.E. Ahlbeck
Skogsinstruktör Anton Ferdinand Wikman

Så här inleds föreningens historik. Det är alltså 90 sedan föreningen grundades. En så respektabel ålder är en fullgod anledning att hålla kalas. Kalaset, jubileet, gick av stapeln den 21 mars 2009. Platsen för dagsfesten var Academill, den gamla kvarnen, i Vasa som nu restaurerats med stora och förstklassiga utrymmen, lämpliga för vilka jubileer som helst.

Svenska Trädgårdsförbundet r.f. höll sitt årsmöte i samma lokal strax innan vårt jubileum började. Detta gjorde att förutom egna medlemmar även många långväga gäster deltog i festen. Detta var naturligtvis väldigt trevligt, speciellt under middagen på kvällen när det blev mera tid för umgänge med dessa nya ansikten.

Till tonerna av Gunilla Hästbackas pianospel vandrade jubileumsgästerna in i det stora auditoriet där festen inleddes 14.00.

Föreningens tidigare ordförande Inger, fungerade som berömvärd speaker, inledde festen med att önska gästerna välkomna och överlät ordet till nuvarande ordförande Sven-Erik som öppnade jubileet med ett hälsningstal. Talet var en delvis historisk tillbakablick utgående från de ord, trädgård, odling och vänner, vilka ingå i föreningens namn.

Jubileets festtal hölls av Markus von Weissenberg, ordförande för Aura Trädgårdsvänner i Åbo. Även han gjorde en historisk tillbakablick med över trädgårdsodlingens utveckling i Finland sedan 1500-talet fram till idag. Han berättade också om utbildningens utveckling på detta område.

Vasa stads hälsning framfördes av vår förenings vice ordförande Solveig.

Efter mera pianospel uppvaktades föreningen med med böcker, blommor och bordsstandar. Den ena buketten vackrare än den andra.

Under pausen som följde var det livliga diskussioner bland deltagarna från olika landsdelar.

Lasse Eriksson, den kände Närpessångaren, gav tillsammans med sin son oss alla en lektion i Närpesdialekt. Deras sånger och prat var mycket underhållande men visst var det svårt att förstå allt, så pass svår är dialekten.

Så fortsatte den historiska tillbakablicken med föreningens historik framförd av Erik Vikström, en långvarig medlem i föreningen. Vi fick höra om de viktigaste händelserna och personerna i föreningens långa verksamhet.

Som sista programpunkt hade vi en paneldiskussion om frösådder. Lars-Ole Barkar var experten som svarade på frågor från paneldeltagarna, publiken och även frågor som anlänt med mail. Den här diskussionen kunde ha fortsatt mycket längre men tyvärr tog tiden slut. Klart är att intresset för frösådder är stort och diskussionen fordrar en uppföljning.

Jubileet avslutades som sig bör i våra trakter med Modersmålets sång till pianoackompanjemang av Gunilla Hästbacka.

Kvällens festmiddag avnjöts på Svenska Klubben. Maten var mycket bra, en fröjd för såväl ögon som smaklökar. Kocken Peter Lintula avtackades varefter han berättade om byggnadens öden och äventyr under årens lopp.

Trädgårdsförbundet förärade Kaj Löfvik med hederstecken för hans aktiva och förtjänstfulla arbete inom trädgårdsutbildningen.

Erik Vikström och Ragnar Löfvik utnämndes till hedersmedlemmar i föreningen och erhöll diplom och hederstecken för sina långvariga insatser till föreningens bästa.

Bernt Olin, med rötter i Jakobstad, från Borgå trädgårdsförening överraskade alla med trevlig skönsång.

Kvällen avslutades med livliga och trevliga diskussioner, speciellt intressant var att träffa trädgårdsintresserade från andra delar av landet.

Här kan du se bilder från jubileet (bildernas visningstid kan förlängas genom att klicka på det lilla +tecknet i nedre kanten)