Historia

Trädgårdsodlingens vänner i Vasa rf grundades 1 den 23 mars 1919 å Gustafsro i Dragnäsbäcks Mustasaari. Där beslöts enhälligt att bilda en trädgårdsförening "för trädgårdsmän och andra för trädgårdsodling intresserade personer, med ändamål att befrämja denna odlings utveckling i Wasa med omnejd".

Den första styrelsen bestod av:

Ordförande:
Länsträdgårdsmästare Anders Wilhelm Henriksson

Viceordförarde:
Handelsträdgårdsmästare Klas Axel Palmqvist

Sekreterare:
Trädgårdsmästare Evert Nyholm

Kassör:
Handelsträdgårdsmästare K.H. Käck

Ledamöter:
Trädgårdsmästare A.E. Bergström
Trädgårdsmästare John E Ahlbeck
Skogsinstruktör Anton Ferdinand Wikman

Såhär börjar vår historik för den som vill läsa mera klicka här (historik.pdf)
För att kunna läsa historiken behöver du Adobe Acrobat Reader

Det första Gud gjorde var att anlägga en trädgård.
Francis Bacon (1561-1626)