Hälsningstal


Ärade hedersmedlem, inbjudna gäster, mina damer och herrar och framförallt alla trädgårdsodlingens vänner.

Som ordförande i föreningen har jag äran att hälsa er alla välkomna till föreningens 90-års jubileumsfest.

90 år är en respektabel ålder för en förening i Finland och Vasa. Bland trädgårdsföreningarna är vi en av de allra äldsta, vi är också en av de som har de flesta medlemmarna. Antalet medlemmar ökar dessutom på ett glädjande sätt. När jag blev medlem i föreningen för ungefär fem år sen var det tal om att vi var 250 medlemmar, antalet har nu ökat till nästan 350. Detta visar på det starkt ökande trädgårdsintresset som råder just nu.

Vi kommer senare idag att lyssna till ett tal om föreningens historia, därför kommer jag inte att beröra den, men jag vill i alla fall lyfta på hatten och hedra de kvinnor och män som hållit föreningen vid liv och aktiv under alla dessa år, trots de besvärliga tider som landet ibland upplevt.

Vid en jämförelse med andra liknande föreningar, både i Finland och i Sverige, kan vi konstatera att vår förening, Trädgårdsodlingens vänner i Vasa, har ett ovanligt namn. Ordet odling ingår inte i de andras namn.

Alla orden, trädgård, odling och vänner är ord med anor och viktiga ord. Jag tänkte filosofera lite, delvis ur historisk synpunkt runt dessa. När man blir äldre ökar ju intresset för historia och idag är det ju en dag av tillbakablickar.

För tiotusen år sedan var det en kvinna som stack ner sitt finger i jorden och placerade ett frö i gropen. Jag kan inte tänka mig något annat än att det var en kvinna. Ännu idag är det ju kvinnor som odlar på ställen där det sker manuellt utan maskiner. Så inleddes odlingens historia. Det här skedde i det område som kallas den fruktbara halvmånen, det vill säga ungefär i dagens Irak. Den första grödan som odlades var någon form av sädesslaget korn. Det skulle dröja ytterligare nästan tusen år innan nästa sädesslag, vete, odlades. Även detta skedde inom den fruktbara halvmånen. Samtidigt började odlingen av ris i det som idag är Indien. De äldsta fynden av odling i Finland är 3500 år gamla. Även här är det fråga om korn. Majrova odlades här ungefär samtidigt. Äpplen i nästan den form vi känner dessa idag odlades och åts av romarna för 2000 år sedan. Varifrån dessa ursprungligen härstammade har vetenskapen ingen klar uppfattning om.

Exakt när trädgårdar började anläggas har jag inte kunnat reda ut. Åtminstone i Kina anlades trädgårdar redan 3000 år före Kristus eller för 5000 år sedan. I dessa fick blommorna stå i bakgrunden, det viktiga var att åstadkomma en avbild av ett ideellt universum. De huvudsakliga komponenterna var symboliska hav och berg. Viktiga komponenter var ovanligt formad växtlighet och stenar. Än idag har kinesiska och japanska trädgårdar samma innehåll, sand som föreställer vatten och bonsaiträd.

De gamla egyptierna hade trädgårdar runt sina tempel. Liksom i Kina skulle dessa representera himlen. Här användes mera, vildväxande, blommor, iris, chrysantemer och liljor, och örter. Egypten hade ett mycket besvärligt klimat ur trädgårdssynpunkt, endast de rika hade möjlighet att odla för nöjes skull.

Från tusentalet före Kristus, 3000 år sedan, finns vackra trädgårdar dokumenterade i, återigen, den frukbara halvmånen. Kung Tiglat I (1115-1077) berömmer i en inskription sin vackra trädgård. I British Museum finns ett dokument med en lista över vilka växter, många medicinska örter, den babyloniska kungen Mardukapaliddina (721-710) hade i sin trädgård. Denna kung är omnämnd i Bibeln.

Den mest berömda trädgården från denna tid är utan vidare Semiramis hängande trädgård som tillskrevs den assyriska drottningen Schamuramat (809-782). Den räknades till en av den gamla tidens sju underverk. Enligt sägnen byggdes trädgården, med många träd, för att lindra hennes hemlängtan. Trädgården skulle ha varit byggd på en kulle som terasserats för att växterna skulle synas bra. All information om denna trädgård är i högsta grad osäker, men den ger ändå en bild av hur viktiga trädgårdarna ansågs under antiken i och med att den platsade bland de sju underverken.

Idag finns det 13 trädgårdsanläggningar med på Unescos världsarvslista, ingen av dessa finns i Finland. Den jag helst skulle vilja se är de klassiska trädgårdarna i Suzhou nära Shanghai i Kina.

Exempel på vänskap i forna dagar har jag inte många, endast David och Jonathan i gamla testamentet, säkert finns det fler.

Så åter till nutiden.

Ordet vänner i föreningens namn betyder i detta sammanhang ungefär personer som sysslar med och värnar om trädgårdsodlingen, en nog så viktig sak. Det finns massor av föreningar i alla möjliga sammanhang med det ordet i sitt namn.

Ordet vänner kan som bekant också betyda en grupp av människor som binds samman av vänskap, har samma intressen och umgås med varandra. För en människas välbefinnande är det mycket viktigt att hon har vänner och umgänge.

Statistiken visar att människorna i svenskösterbotten lever längre än övriga finländare, speciellt gäller detta kvinnorna här. Den lilla forskning som finns på området drar slutsatsen att orsaken till detta är det nätverk av vänner och därmed stora umgänge och aktivitet som österbottningarna har.

Vår förening är ett av de många forum där människor med gemensamma intressen möts. Nya bekantskaper knyts. Vi vet alla hur uppskattade våra plantbytarkvällar och resor är. Resorna blir oftast överbokade omedelbart. Vi är kanske inte medvetna om det, eller tänker på det, men visst är det gemenskapen och umgänget med likasinnade under dessa tillfällen som utgör en stor del av behållningen.

Speciellt vintertid finns det rum för mera aktiviteter. Föreningens styrelse har därför diskuterat en ökning av de trädgårdsrelaterade verksamheterna för medlemmarna under vår lågsäsong när tjälen ligger djup.

Det för oss nya media, Internet, blir en allt viktigare del av vardagen, till och med ett sätt att umgås, speciellt bland ungdomen. Vi har därför öppnat föreningens hemsida. Meningen med denna är att vi skall kunna sprida information till medlemmarna på ett billigt och snabbt sätt. Vi vill även visa andra vad vår förening är och vad vi sysslar med. Alla är välkomna att bidra med innehåll till hemsidan. Vi vill mycket gärna ha bilder av era blommor och trädgårdar. Alla medlemmar har inte tillgång till detta forum varför vi även i fortsättningen kommer att brevledes informera om de viktigaste aktiviteterna.

Så, umgås mycket och lev längre. Bjud in vännerna till era trädgårdar, besök varandras trädgårdar, beundra blommorna, de vill bli beundrade. Njut av odlandet!
Med denna uppmaning hälsar jag er alla hjärtligt välkomna till vårt jubileum.